Over BakkerBio

Gezonde bodem, gezonde gewassen, gezond voedsel. Daar draait het om!

Al 23 jaar zijn we biologisch! Deze periode kenmerkte zich in een constante zoektocht naar een nog betere kwaliteit van ons product. Dit zoeken is zich steeds meer gaan richten op de bodem. Al doende en zoekende zijn we er achter gekomen dat een gezonde bodem gezonde gewassen geeft. Maar eigenlijk wisten we dit ook wel. We waren het eigenlijk gewoon een tijdje vergeten door de introductie van kunstmest en andere chemische ‘red’ middelen.

Als je zo´n 20 jaar biologisch bent kom je regelmatig in aanraking met de biologisch dynamische landbouw. Nog een stapje verder om in landbouw te bedrijven in evenwicht met de natuur en al zijn krachten. Vandaar dat we in 2018 het traject van waarnemen, ontdekken en begrijpen zijn ingegaan. Via de biologisch dynamische cursus en de doorschakel periode mogen we ons nu voegen bij de biologisch dynamische bedrijven en het Demeter keurmerk voeren.

We zijn ons dus meer en meer gaan richten op de bodem.

En als je in de grond spit kom je al snel het bodemleven tegen. Wormen, loopkevers, duizendpoten, bacteriën en schimmels. Er schijnt zo’n 10 ton (!) bodemleven per hectare te huizen in een gezonde bodem!

Die moet je dus koesteren. Want beesten eten en hebben huisvesting nodig. We gebruiken alleen maar vaste mest op ons bedrijf. De helft komt van onze eigen koeien en kalveren. De andere helft komt van biologische geitenbedrijven uit de provincie. Dit is allemaal stro-rijke mest en dat vindt het bodemleven lekker. Tijdens de oogst van de gewassen zaaien we direct een tussengewas in. Daardoor blijft de grond constant beteeld/bedekt en heeft het bodemleven te eten! Dit is altijd een mengsel van soorten en wordt niet geoogst.

In 2004 zijn we gestopt met ploegen. Ook spitten we sinds 2010 niet meer.

Niet kerend betekent een natuurlijke opbouw van de grond met een gelaagdheid die in balans is. Hier profiteert het bodemleven dan maximaal van. In 2012 zijn we ook nog overgeschakeld op beddenteelt met 3.20 meter bedden. Waar het gewas moet groeien rijdt geen trekker meer. Dit betekent een egaal teeltbed, zonder sporen. Compromis is nu nog de oogst van de gewassen. Dit lukt nog niet van de 3.20 meter rijpaden. Dit is nog een uitdaging.

Resultaat van ons teeltsysteem op korte termijn is de verminderde mestbehoefte (30%) en het lagere brandstofgebruik (30%). Op langere termijn is het resultaat een betere kwaliteit van de producten.

Binnen het project Boer en Klimaat keken we onder andere naar de CO2 uitstoot.

Door onder andere het niet meer keren van de grond en veel tussengewassen te telen, zijn we klimaatneutraal geworden. Dit heeft alles met het bodemleven te maken. Vanaf begin 2018 gebruiken we voor onze trekkers en auto’s blauwe diesel in plaats (ssyncfuel) van de gewone blanke diesel. Deze diesel is gemaakt van reststoffen uit oa de voedingsmiddelenindustrie en hierdoor niet zo milieu belastend als gewone diesel. In oktober 2018 hebben we 584 zonnepanelen gelegd. Door al deze maatregelen zijn we van klimaatneutraal naar klimaatpositief gegaan. De volgende stap zal de waterstof trekker zijn? Maar, met al deze technische maatregelen mag je nooit vergeten; de natuur is de basis en de meeste milieu winst valt te halen met het goed verzorgen van de bodem.

Een natuurgedreven landbouw, dat is ons uitgangspunt!