Home

  • BakkerBio
  • Nittersweg 1
  • 9853 TE Munnekezijl

2017 008

Net buiten het Fries/Groninger dorp Munnekezijl, aan de rand van het Lauwersmeergebied, ligt onze boerderij waar wij een biologisch landbouwbedrijf runnen onder de naam ‘Bakkerbio’.

Op ons landbouwbedrijf telen we diverse gewassen zoals bloemkool, aardappelen, knolselderij en granen. Deze teelten gebeuren met passie en zorgzaamheid. Op het akkerbouwgedeelte van ons bedrijf voeren we een rotatie van 6 jaar.

Naast het telen van de gewassen houden we zoogkoeien. In de zomer lopen de koeien in het Nationaal Park Lauwersmeer.

De afzet van onze producten gaat via The Greenery/Naturelle (Coforta) en Agrico/Bioselect.

Maar als consument kunt de groenten en aardappelen ook bij ons op de boerderij kopen of bestellen.

Producten die eerlijk geteeld zijn, en heerlijk smaken!

Tegen een eerlijke prijs!

Van harte welkom!

Coforta logo 2017

-Wij zijn lid van Cooperatie Coforta U.A. De verkoop van onze groenten vindt plaats via The Greenery B.V. Voor verkoop aan consumenten/derden hebben wij een ontheffing.-

21 januari 2015 hebben we de Ekoland Innovatieprijs gewonnen. Hier zijn we heel blij mee.
Dit is de conclusie van de jury:

BakkerBio stelt de bodem centraal. Door innovaties in bodembewerking, zoals niet ploegen of spitten plus beddenteelt met vaste rijpaden, blijft de natuurlijke gelaagdheid van de bodem in stand. Met hun aanpak is de familie Bakker een voorbeeld voor andere boeren. Wridzer en Jan Willem Bakker zoeken onvermoeibaar naar innovatieve oplossingen die passen in hun bedrijf, zelfstandig en in samenwerking met andere ondernemers. BakkerBio zoekt duurzame oplossingen die passen bij bodemaanpak op het bedrijf, waarbij de kringloop centraal staat. Eigen innovaties, zoals de schoffelmachine die ook eitjes van de koolvlieg wegblaast, zorgen voor een weerbaar systeem met minder brandstofgebruik en goede rentabiliteit. Deze totaalaanpak heeft de jury doen besluiten om de eerste prijs aan BakkerBio toe te kennen. ”

The Greenery reikt achttiende Nature Counts predicaat uit

Op vrijdag 28 september 2012 is het achttiende Nature Counts predicaat overhandigd aan een teler van Naturelle, de biologische tak van The Greenery. Dit gebeurde tijdens de GreensParade conferentie in Barendrecht. Deze keer ontving BakkerBio VOF als tweede biologische teler van Naturelle het predicaat.

 

Lumbricus Testerus

lumbricus terrestris