Projecten

We doen mee met verschillende projecten. Voor ons zelf is dat een goede manier om in contact te komen met collega’s en ons bedrijf en onszelf constant te scherpen met nieuwe inzichten.

We zijn lid van de vereniging Biowad. Dit is een vereniging voor biologische boeren in de noordelijke kleischil. Actueel is het project Planty Organic, waarin een rotatie van gewassen wordt geteeld zonder aanvoer van mest(stoffen).

We draaien mee in het project Boer&klimaat. Binnen dit project vergelijken we gangbare en biologische bedrijven met elkaar op gebied van duurzaamheid. Ook kijken we naar stappen die we kunnen nemen om vooruit te komen.

In het project Bloeiend bedrijf zaaien we akkerranden in met bloemenmengsels voor een grotere biodiversiteit op onze percelen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden gestimuleerd en hebben we minder last van plaaginsecten.

Ons nieuwe project is de bloemkool oogst machine. In onze zoektocht naar enerzijds betere rendementen en anderzijds duurzaam landbouwer zijn zien we mogelijkheden in de oogst van de bloemkool. Nu rijdt er nog een trekker op diesel voor de bloemkoolwagen. Kan dit in de toekomst met zonne-energie van ons eigen dak? En kunnen we oogsten zonder gebruik te maken van oogstpaden? In de link een eerste studie.

bloemkool oogst machine

foto 5