Visie & Missie

Gezonde Bodem, Gezonde Gewassen, Gezond Voedsel. Daar draait het om!

Al 15 jaar zijn we biologisch! Deze periode kenmerkte zich in een constante zoektocht naar een nog betere kwaliteit van ons product. Dit zoeken is zich steeds meer gaan richten op de bodem. Al doende en zoekende zijn we er achter gekomen dat een gezonde bodem gezonde gewassen geeft. Maar eigenlijk wisten we dit ook wel. We waren het eigenlijk gewoon een tijdje vergeten door de introductie van kunstmest en andere chemische ‘red’ middelen.

We zijn ons dus meer en meer gaan richten op de bodem. En als je in de grond spit kom je al snel het bodemleven tegen. Wormen, loopkevers, duizendpoten, bacteriën en schimmels. Er schijnt zo’n 10 ton (!) bodemleven per hectare te huizen in een gezonde bodem!

Die moet je dus voeren. Want beesten eten. We gebruiken alleen maar vaste mest op ons bedrijf. De helft komt van onze eigen 60 zoogkoeien en kalveren. De andere helft komt van biologische geitenbedrijven uit de provincie. Dit is allemaal stro-rijke mest  en dat vindt het bodemleven lekker. Tijdens de oogst van de gewassen zaaien we direct een tussengewas in. Daardoor blijft de grond constant beteeld/bedekt en heeft het bodemleven te eten!

In 2004 zijn we gestopt met ploegen. Ook spitten we sinds 2010 niet meer. Niet kerend betekent een natuurlijke opbouw van de grond met een gelaagdheid die in balans is. Hier profiteert het bodemleven dan maximaal van. In 2012 zijn we ook nog overgeschakeld op beddenteelt met 3.20 meter bedden. Waar het gewas moet groeien rijdt geen trekker meer. Dit betekent een egaal teeltbed, zonder sporen. Compromis is nu nog de oogst van de gewassen. Dit lukt nog niet van de 3.20 meter rijpaden. Dit is nog een uitdaging.

Resultaat van ons teeltsysteem op korte termijn is de verminderde mestbehoefte (30%) en het lagere brandstofgebruik (30%). Op langere termijn is het resultaat een betere kwaliteit van de producten.

Binnen het project Boer en Klimaat kijken we onder andere naar de CO2 uitstoot. Door onder andere het niet meer keren van de grond produceren we nu bijna klimaat neutraal. Verbeterpunten liggen in het energieverbruik en isoleren van de opslagschuren. In 2012 is het asbestdak van de loods vervangen door isolatiepanelen en zij er op de zuidoost zijde zonnepanelen geplaatst. Er liggen 250 panelen op, goed voor 60 kWp, wat overeenkomt met een berekende jaaropbrengst van 55.000 kWh. Dit is 120 % van ons gemiddelde jaarverbruik. Overdreven? Dit biedt kansen! Bij elke toekomstige investering zullen we kijken of we fossiele brandstoffen gaan vervangen voor zonne-energie. We zijn al begonnen, de nieuwe heftruck is elektrisch!

Op weg naar een duurzame landbouw!

2013-04-20 16.54.25